Paaltje 9

Rechts vóór u bevindt zich het Jozefhuis, gebouwd in 1928, geopend in 1929 en tot 1948 fungerend als opvangcentrum voor arme kinderen en voogdijkinderen. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog diende het tevens als Duits veldhospitaal (“Kriegslazaret”). In 1948 zijn de kinderen verhuisd naar Driehuis bij Velsen in Noord-Holland en is het gebouw ingericht als Landbouwhuishoudschool voor lager- middelbaar en hoger beroepsonderwijs.

Later werd deze school bekend als “Croevinge”, een naam die verbonden was aan de familie Croeve, die vroeger op het slot achter de kerk woonde. Momenteel staat het pand bekend als “De Herbergier” en is het ingericht als tehuis voor dementerende bejaarden.

Schuin achter dit gebouw bevindt zich de oude gymzaal van de huishoudschool. Nu inmiddels woonhuis.

St. Jozefhuis

>>ROUTE<<
Sla voorbij Mariënwold 69 linksaf het voetpaadje op. Hier treft u drie paaltjes met QR- codes aan.


De beschrijving van de andere paaltjes vindt u hier:

0 | 1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18