Sponsoring

Het doel van de stichting is om het erfgoed van het voormalige klooster “De Voorzienigheid” in stand te houden. Onze plannen voor de komende jaren staan beschreven in het beleidsplan. Dit staat onder het kopje contact op de website.

Voor dit jaar hebben wij het voornemen om een fiets- en wandeltocht te organiseren rond de geschiedenis van “De Voorzienigheid”.

In de verdere toekomst willen wij naast het monument een interactieve informatiezuil plaatsen. Voor de realisatie van dit plan denken wij aan een bedrag van € 15000,– nodig te hebben. Dit bedrag willen wij bijeenkrijgen door middel van donaties of sponsoring.

Onze stichting heeft een culturele ANBI-status. Deze status biedt elke sponsor of gulle gever een extra aftrekpost bij de belastingaangifte.  

Hieronder treft u een formulier aan hoe u kunt doneren aan onze stichting.

Ons bestuur rekent op uw vrijgevigheid. Pastoor Muiteman en de zusters hebben dit gezien hun enorme inzet verdiend.

De volgende sponsoren gingen u voor: