1893

Het ontstaan van de Voorzienigheid Steenwijkerwold

In juli 1893 brengt pastoor Muiteman een bezoek in Amsterdam aan de Congregatie van de Arme Zusters van het Goddelijke kind in Amsterdam. Beter bekend als “De Voorzienigheid”. Hij vraagt de zusters om hulp voor zijn plannen om in Steenwijkerwold een opvangtehuis voor oude lieden en hulpbehoevende kinderen te kunnen stichten. Algemeen overste zuster Canisia van Nes is bereid om de pastoor hierbij te helpen.

De bouw van de voorzienigheid

10 augustus de eerste steen wordt gelegd voor gelegd voor het “liefdesgesticht”. In november arriveren in Steenwijkerwold de eerste zusters uit Amsterdam. Zuster Wigbertha wordt aangesteld als moeder-overste. Op 3 december nemen de eerste oude vandagen, Sabilla Ras en de blinde Johanna van Zanten hun intrek in het “Liefdes Gesticht”. Op 4 december is de officiële opening door burgemeester Stroink. 

1894
1895

In maart komt er een afdeling voor oude mannen. In april worden de nieuwe schoollokalen van de lagere school in gebruik genomen. Pastoor Muiteman voegt er een Normaalschool aan toe. Een Normaalschool is een opleiding tot onderwijzer, maar met een lager gewaardeerd diploma.
In juli komt er een bakkerij en een boerderij bij het “Gesticht”.
 


Het ‘gesticht’ wordt losgekoppeld van ‘de Voorzienigheid’ en wordt ondergebracht in de Gerardus Majella stichting

1902
1904

De normaalschool wordt omgezet naar een kweekschool

Links de kweekschool

Het patronaat ‘Sint Aloysius’ wordt geopend.

Het gebouw dient als ziekenboeg voor kinderen en oude van dagen met een besmettelijke ziekte.

1908
1914-1918

In de Eerste wereldoorlog worden er 100 Belgische en 112 Franse vluchtelingen opgevangen in ‘de Voorzienigheid’.

Opening MULO

In Oktober 1920 wordt de MULO geopend. Dit schooltype is de voorloper van de MAVO. Links op de foto het gebouw van de MULO.

1920
1928

Overlijden Pastoor Muiteman

Op 10 juni 1928 overlijdt Pastoor Muiteman op 82 jarige leeftijd.

Bouw St. Jozefhuis

In 1928 wordt er gestart met de bouw van het St. Jozefhuis. Hier worden kinderen gehuisvest die wegens familieomstandigheden niet thuis kunnen wonen.

1928
1929

Verkoop ‘De Voorzienigheid’

Stichting “De Voorzienigheid” wordt door de parochie St. Andreas verkocht aan de zusters. De scholen, huizen en landerijen worden overgedragen aan de Hieronymus Aemillianus Stichting te Amsterdam.

De kerkelijke leiding van “De Voorzienigheid” komt in handen van priester-rector Jan Schermer

1935
1939

De Rooms Katholiele Vereniging voor volksgezondheid en ziekenverpleging Steenwijkerwold (Witgele Kruis)  wordt opgericht.

In de gymzaal van het Patronaat worden kunstschatten bewaard tot het moment dat de kunstbunker in Paasloo gereed is.

1942
1944

Opvang van ongeveer 2800 oorlogsvluchtelingen.

Einde Tweede Wereld Oorlog

In februari wordt het klooster gevorderd door de Duitsers. Het Jozefhuis wordt ingericht als “Kriegslazaret’ (oorlogsziekenhuis). Moeder- overste zuster Reinalda brengt de bewoners onder bij buren en boeren in de omgeving. De zusters krijgen onderdak in de pastorie. De Jozefkinderen worden ondergebracht in het parochiehuis in Oldemarkt.
Op 13 april wordt Steenwijkerwold bevrijd door de Canadezen. Op 9 mei keren de zusters terug in het klooster.

1945
1948

Goedkeuring voor het starten van een Landbouwhuishoudschool: primaire en opleiding huishoudkundige. Deze opleiding wordt gevestigd in het oude St.Jozefhuis.

Op de Landbouwhuishoudschool start in september de opleiding ULNO ( Uitgebreid Lager Nijverheids Onderwijs) later de “Vooropleiding“ en weer later de VHBO ( Vooropleiding Hoger Beroeps Onderwijs.

1951
1952

Nieuwbouw van een apart Zusterhuis en internaat.

Koningin Juliana brengt een bezoek aan “De Voorzienigheid”.

1953

Bouw van 2 noodlokalen voor de kweekschool. Deze krijgen de namen “Happy end” en “de Krim”.

“De Voorzienigheid” telt inmiddels 456 personen. 108 op de Kweekschool, 115 op de ULO, 152 op de Huishoudschool, 75 zusters, 6 dienstmeisjes en 1 rector.

1960
1962

Start opleiding voor docent kinderverzorging en opvoeding N-XX (N-twintig).

Het Internaat Mariënwold wordt geopend. De lagere school verhuist naar een nieuw gebouw en heet nu “Don Bosco” school.

1963
1964

Kardinaal Alferink wijdt de nieuwe kapel in.

Bouw van 4 onderwijzerswoningen aan de Oldemarktseweg. Aanleg van “de Heidetuin”.
De zusters krijgen een kleine kap met sluier. Het haar is nu zichtbaar. Leken nemen taken van de zusters over. Er wordt begonnen met de bouw van een nieuw gedeelte van de Kweekschool.

1965
1968

75-Jarig jubileum

Opening van de verbouwde Kweekschool.
75-jarig bestaan van “De Voorzienigheid” wordt gevierd.
De ULO wordt MAVO.
De Huishoudschool wordt VHBO.
De Kweekschool wordt Pedagogische Academie.
Er komt een opleiding voor de laatste twee jaar HAVO een zogenaamde “HAVO-top”.
 

Rector Jan Schermer neemt afscheid hij wordt opgevolgd door Pater Gerard Lotgerink. Er wordt gestart met een volledige HAVO opleiding in een noodgebouw met 13 leerlingen. De Heidetuin is onder leiding van tuinman Herman Blum met 630 soorten heide de grootste van Europa geworden.

1974
1976

De scholen worden ”Stichting Katholiek Studiecentrum Steenwijkerwold”

In het hoofdgebouw worden vluchtelingen uit Chili en Uruguay opgevangen.

1978
1979-1991

In 1979 stopt de opleiding N-XX, er worden bootvluchtelingen uit Vietnam opgevangen en de MAVO en de HAVO fuseren tot Katholieke Scholengemeenschap Gelderingen.

In 1981 wordt de Huishoudschool veranderd tot RK Scholengemeenschap “Croevinge”. Een school voor LHNO, MHNO en MDGO.

In 1984 vertrekt Pater Gerard Lotgerink uit Steenwijkerwold, De Pedagogische Academie vertrekt naar Zwolle en het hoofdgebouw en de kapen worden buiten gebruik gesteld.

In 1985 wordt ‘De Voorzienigheid’ opgeheven en daarmee wordt er afscheid genomen van de Zusters. In de oude zustersflat komt studentenhuisvesting.

In 1989 fuseert de HAVO en MAVO met het Lindecollege in Wolvega en vertrekt uit Steenwijkerwold.

In 1990 vertrekt het “Croevinge” MBO naar Zwolle. De naam wordt Landstede. Het “Croevinge” LBO fuseert met de Christelijke MAVO te Steenwijk, en gaan samen verder onder de naam Eekeringe.

In 1991 fietst de laatste Zuster het terrein af. Het werk van de Zusters van “De Voorzienigheid” zit er na een aanwezigheid van bijna 100 jaar op.

Brandstichting in het hoofdgebouw

1991
1992

Afbraak van het hoofdgebouw

Onthulling van het monument gemaakt door kunstenaar Jan Bouma ter herinnering aan de zusters van “De Voorzienigheid”

2005