Paaltje 2

Aan het eind van het pad treft u paaltje 2 aan bij een klein gebouwtje. Dat was vroeger het koetshuis van de pastoor, hij stalde daar zijn koets en zijn paard. U kijkt schuin naar links naar het veld waar vroeger een slot heeft gestaan, rechts van de grote treurbeuk. In dat slot woonde de familie Croeve. Deze familie ontfermde zich over de katholieken die na de reformatie niet meer naar hun eigen kerk mochten aan de Oldemarktseweg (daar komt u straks, bij paaltje 15) De schuilkerk werd echter te klein en er werd een houten kerkje gebouwd op het terrein hier rechts van de grote treurbeuk.Het geheel was omgeven met een slotgracht. Een deel daarvan bestaat nog en daar heeft menig dorpskind op leren schaatsen. Het koetshuis diende lange tijd als onderkomen van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ).

Slothof Steenwijkerwold

>>ROUTE<<
Vanaf het koetshuis loopt u terug naar het begin van het pad. U passeert een nis in de achterkant van de kerk, waarin de eerste steen is gelegd door pastoor Muiteman in 1912. De katholieke kerk werd ingewijd op 29 april 1913. Aan het eind van het smalle pad, slaat u rechtsaf het weggetje op tussen het café en de kerk. Dat volgt u tot aan paaltje 3. Dan staat u voor het Patronaatsgebouw.


De beschrijving van de andere paaltjes vindt u hier:

0 | 1 | 2 | 3| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18