Paaltje 7

De Don Boscoschool, waar u zojuist langs liep, is gebouwd in 1963. Daarvóór was de katholieke lagere school “Gerardus Majella” gehuisvest in het gebouw van “De Voorzienigheid”. Het concept “basisschool” bestond nog niet, dat is pas ingevoerd in 1984.

Ter hoogte van de splitsing bij paaltje 7 stond vroeger een hoge studentenflat, het internaat Mariënwold. In het straatbeeld is nog een verhoging te zien, het aflopend talud markeerde het sportveld.

Don Boscoschool

Op een foto uit de jaren‘70 zien we vooraan de Don Boscoschool met op de achtergrond de studentenflat. Haaks op de flat stond een recreatiezaal waar de bewoners gezamenlijk konden eten, studeren en voorstellingen bekijken.
Tegenover de school en de flat lag (rechts, maar op deze foto niet in beeld) een groot plein dat dagelijks werd doorkruist door ruim 1500 leerlingen die op het terrein hun weg zochten naar de verschillende gebouwen voor diverse vormen van onderwijs. De flat Mariënwold is in 1997 afgebroken.

Sla linksaf en ga na ongeveer vijfentwintig meter meteen weer rechts, de Sint Andreasstraat in. Volg deze door de slingerbocht heen tot aan het eind; de weg loopt lichtjes naar beneden.

Net als bij veel andere straten in deze wijk heeft de straatnaam iets te maken met “De Voorzienigheid” Zo ook bijvoorbeeld de tweede straat die u links passeert, de Zuster Canisiahof. Zuster Canisia was Algemeen Overste van de Zusters van “De Voorzienigheid”. Zij gaf toestemming om in 1894 in Steenwijkerwold een “liefdesgesticht” te starten.


>>ROUTE<<
Bij het einde van de Sint Andreasstraat komt u weer op Mariënwold, de weg die dit deel van de woonwijk helemaal omringt. Sla rechtsaf en (ver)volg deze straat.
Om de hoek staat paaltje 8.


De beschrijving van de andere paaltjes vindt u hier:

0 | 1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18