Paaltje 17

Het witte pand “De Vrijheid” op nummer 36 was van 1891 tot 1903 een zuivelfabriek. Hier werd boter gemaakt. De eerste eigenaren waren G. Veurman en Jan van Essen Gzn. Na de dood van v. Essen werd de fabriek verkocht.
Het gebouw werd in 1907 aangekocht door de R.-K. Kerk en verbouwd tot onderwijzerswoning. De zusters hadden een eigen boerderij voor het verwerken van hun melkproducten.

Voor de bouw van de pastorie heeft een pastoor hier gewoond. Later woonde er de familie Bronswijk.

Aan uw linkerhand ziet u het huis met nummer 55 van de vroegere gymdocent aan de kweekschool (later Pedagogische Academie) van “De Voorzienigheid”, Dré Franssen.

Zuivelfabriek

>>ROUTE<<
Vervolg de weg Gelderingen tot aan het café.


De beschrijving van de andere paaltjes vindt u hier:

0 | 1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18