Paaltje 10

Hier ziet u rechts de kapel, gebouwd in 1964, bijgenaamd “De Walvis”. Het is niet moeilijk te raden waar de architect door werd geïnspireerd…Het gebouw verving de oude, inpandige zusterkapel in het hoofdgebouw, die te klein was geworden.

Het ontwerp is van Louis van Steenhardt Carré, een bekende architect van kerken en schoolgebouwen. Tijdens de opening omschreef hij het bovenste gedeelte van het gebouw als de “zangzolder”, die bijna helemaal werd omsloten door een “geschoepte glaswand”.

Volgens een krantenartikel uit 1964 schijnt Van Steenhardt Carré ook de Don Boscoschool en enige docentenwoningen ontworpen te hebben.

De Kapel

De beschrijving van de andere paaltjes vindt u hier:

0 | 1 | 2 | 34 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18